Kongelig Mayestaits Acteurs

Kong Christian X hilser på sine Kongelig Mayestaits Acteurs efter en revyforestilling i 30'erne. (foto: Det Kongelige Bibliotek)

Vi fik vores navn “Kgl. Mayestaits Acteurs” af HM Kong Christian X ved et nachspiel efter forestillingen 14. Januar 1924. Kongen var siden sin kronprinse-tid en flittig gæst ved Studenterrevyerne.


Det tog fem år før vi 20 november 1929 fik stiftet selve foreningen med egne love og det hele. Foreningen fungerede som en fraktion i Studenterforeningens regi; men fra 1973 har Kgl. Mayestaits Acteurs stået på egne ben.


I 1960 overværede Tronfølgeren Prinsesse Margrethe årets studenterrevy: Blaatand melder Storm – eller Vikingernes Lady Færd. Tronfølgeren var netop blevet student og blev ved det efterfølgende Nachspiel i Kongelig Mayestaits Acteurs optaget som Overordentligt Medlem Kategori Litra A.